Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
 •    

Защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование Кевлар-Кера Колева ЕТ
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :126739597
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Съединение 15
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Димитровград, Съединение 15
 5. Данни за кореспонденция: гр. Димитровград, Съединение 15
 6. E-mail: kevlar_kk@abv.bg
 7. Телефон.: 0884 056 153
 • Ние събираме личните данни едва след като получим Вашето информирано съгласие.
 • Ние събираме лични данни от Вас, които са необходими за обработка на поръчки и абонамент за бюлетини.
 • Ние съхраняваме Вашите лични данни сигурно в съответствие с Общия регламент за защита на данните и ги защитаваме от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване.
 • Ние не споделяме лични данни с трети лица, освен за надеждни пощенски и куриерски услуги, необходими за изпълнение на Вашата поръчка или условията на Вашия абонамент.

ЕТ Кевлар Кера Колева, Булстат 126739597 във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент чрез електронния си магазин http://kevlar.netne.eu в качеството си на Администратор на лични данни, наричана ТЪРГОВЕЦА събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. Търговеца събира обикновени лични данни – имена, телефон, адрес за доставка, електронна поща,  IP адрес (данните които доброволно сте ни предоставили в процеса на покупка) свързани единствено с естеството на нашата дейност, а именно продажба на стоки от разстояние. Имейл адреса ви може да бъде използван за по-лесна комуникация с вас, за да бъдете уведомявани относно доставката на вашата пратка, за уточнения и други въпроси. Ние не събираме „специални“ лични данни, ЕГН, социален статус, профилиране и други подобни. ЕГН може да бъде поискано единствено, ако физическо лице поиска да му бъде издадена фактура, където ЕГН е изискуем атрибут за фактура. В електронния магазин има вграден чат за по-лесна комуникация с нашите потенциални клиенти, който може да бъде използван. Ако сте се възползвали от него имате право да поискате записите от чата да бъдат изтрити и вие да бъдете забравен. Свържете се с нас на посочените контакти за да заличим вашата информация. В електронен магазин http://kevlar.netne.eu потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители. Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта. Ние нямаме достъп до паролата за вашия акаунт. Като регистрирани потребители, те могат да виждат всички предоставени лични данни, свои поръчки и статуса им, да се информират относно доставката им и др. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители чрез техните профили имат право на достъп и промяна на личните си данни, които са предоставили както и да изискат от http://kevlar.netne.eu да бъде закрит техният потребителски профил, да бъдат заличени или самите те да го направят. ЗАЛИЧАВАНЕто става чрез бутона МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ долу вдясно на всяка страница. Слагате отметка в чек бокса и натискате бутона ЗАБРАВИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ. Ако сте направили покупка на наш продукт като нерегистрирани, вие се ползвате със същите права за личните данни които сте ни предоставили, както и регистрираните. Нерегистрираните потребители на сайта, които не са закупили продукт не споделят чувствителни лични данни, като имена, телефон, адрес и т.н., но на техните компютри могат да бъдат разположени т.н. бисквитки, които служат за идентифицирането на Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта, с цел улесняване на пазаруването и за статистически данни. Статистическите данни не са персонифицирани, а по-скоро служат за общ отчет на посещенията на онлайн магазина, от какво се интересуват нашите клиенти и по какъв път са стигнали до нас. Те нямат за цел да бъдете идентифицирани. Въпреки това вие имате възможност да изтриете тези данни използвайки бутона ЗАБРАВИ ЛИЧНИТЕ ми ДАННИ долу вдясно в секцията МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

На кого предоставяме вашите данни

Ние не предоставяме лични данни на трети страни без вашето позволение. Имайте в предвид, че за осъществяване на договор от разстояние, каквото се води онлайн продажбата, куриерските фирми за доставка на закупените продукти като подизпълнител поради естеството на работата си имат достъп до вашите имена, телефон и адрес единствено. Ние не предаваме лични данни в други държави или на трети лица.

С каква цел ние събираме ваши лични данни

Обработването и съхраняването на личните ви данни се извършва единствено с цел за осъществяване на сделката сключена от разстояние, идентификацията ви като наш клиент в случай на сключена сделка и произтичащите от това правни отношения. Вие имате право да се осведомите с какви лични данни разполагаме за вас, да поискате да ги ограничите или да бъдете забравени. Ако поискате да бъдете заличени имайте в предвид, че ние повече няма да можем да ви идентифицираме като наш клиент и съответните защити.

За какъв срок ние съхраняваме вашите лични данни

Ние съхраняваме информация за лицата закупили стоки от нас за срок до 5 години от датата на покупката, което е свързано със задълженията ни като страна по договора за продажба от разстояние, за идентифицирането ви като наш клиент ако се наложи на по-късен етап, за нуждите на данъчната и счетоводна отчетност. Този срок е продиктуван и на базата на срока на потребителската гаранция според ЗЗП. След изтичането на петгодишния давностен период системата автоматично анонимизира личните данни на физическите лица.

Как ние съхраняваме вашите лични данни

Личните ви данни се съхраняват само в електронен вид на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни. Лични данни съхраняваме само ако сте закупили наш продукт, т.е. имаме сключена търговска сделка във връзка с обезпечаването на задълженията ни като продавач. Ако само разглеждате ние не съхраняваме лични данни, освен автоматичните бисквитки, които системата автоматично качва. Личната информация във вашите профили се съхранява на сървърите на хостващата компания Декларация за поверителност по GDPR, които гарантират тяхната неприкосновеност като ОЛД. Във всеки един момент вие имате достъп до тези данни чрез вход в акаунта си, можете да ги променяте или да ги изтриете. Вие сами преценявате за какъв срок от време да имате профил в нашата система.

Ние не изпращаме рекламни непоискани съобщения до имейл адресите, които сте ни предоставили доброволно, освен ако не сте поставили отметка при регистрацията си, че доброволно сте се абонирали за тях.  

Ако имате някакви въпроси или възражения относно нашите правила за защита на личните данни:

За връзка с нас: Kevlar_kk@abv.bg; 0884056153
Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg